• Bemutatkozás
 • Történet
 • Lelki élet
 • Szeráfi Kórus
 • Dokumentumok
 • Galéria
 • Kapcsolat
 • Pályázat

Köszöntjük a Collegium Seraphicum honlapján!

Kollégiumunk 1990-ben az országban elsőként nyitotta meg kapuit az egyházi felsőoktatási kollégiumok közül. Jelenleg közel száz keresztény egyetemista fiatalnak ad otthont 35 szobában, melyek kettő-, három-, illetve négy személyesek. Intézményünk biztosítja a nyugodt tanulás, a hitbeli gyarapodás valamint a szabadidő kultúrált eltöltésének feltételeit. A kollégium épülete a város központjához közel, a történelmi belváros szélén helyezkedik el, ahonnan könnyen elérhetőek a PTE oktatási épületei. A lakók rendelkezésére áll a kápolna, mely a nap huszonnégy órájában nyitva van bárki előtt. Hetente szentmisén való részvételre is van lehetőség.

A lakók életét könyvtár, két tanuló, számítógépterem, társalgók, audiovizuális eszközökkel felszerelt tanterem, klub szoba ping-pong asztallal, belső zárt udvar és kerékpártároló segíti.

Állandó programjaink

A tanévet ünnepélyes tanévnyitó szentmisével (Veni Sancte) kezdjük. Év elején játékos ismerkedési estet szervezünk, hogy megismerjük egymást és az újonnan érkezőknek minél könnyebb legyen a beilleszkedés. Közösen ünnepeljük rendalapítónk Szent Ferenc ünnepét, valamint az egyházi év nagyobb ünnepeit. A tanévet ünnepélyes tanévzáró szentmisével (Te Deum) fejezzük be.

Félévente lelki napokat szervezünk. Hallgatóink többsége tagja a városban működő keresztény közösségek valamelyikének.

Felvételi

A Collegium Seraphicum azoknak az egyetemista és főiskolás fiataloknak biztosítja a kollégiumi elhelyezést, akik tanulmányaikat valamelyik pécsi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán államilag finanszírozott képzési formában végzik. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, amit a következő tanévre újból kérelmezni kell.
Elsősorban az egyházi fenntartású középiskolákban végzett diákok, leendő egyetemisták jelentkezését várjuk, olyan hallgatókét, akik hitüket élni, vallásukat gyakorolni akarják és a kollégiumi közösségnek építő tagjai szeretnének lenni. A szükséges információk megtalálhatók a dokumentumok menüpont alatt.

Vezetőség

Vass Péter rektor
Mondrák Vendel prefektus

A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány a pécsi rendházban 1930-ban hozta létre a Collegium Seraphicumot azzal a céllal, hogy a leendő rendi növendékek középiskolai tanulmányaik alatt már élni tudják a ferences szerzetesi életet.

Kollégiumunk 1990-ben az országban elsőként nyitotta meg kapuit az egyházi felsőoktatási kollégiumok közül. Ez évtől kezdődően – Dr. Vass László ferences confrater kezdeményezésére – Mayer Mihály pécsi megyéspüspök újraindította a kollégium életét, hogy abban a Pécsett tanuló, katolikus fiatalok még jobban megélhessék hitvalló életüket. A kollégium tízéves fennálásáról az Új Ember is beszámolt.

A Ferences Rendtartomány 1998. január 1-jétől vette át az egyházmegyétől a kollégium fenntartását.

 

Szentmisék a Kápolnában (kedd és szerda 19.00)

Veni Sancte, Te Deum a Ferences templomban,

Havonta gyóntatás, lelki vezetés a ferences atyák segítségével,

Lelki napok az adventi és nagyböjti időszakban.

 

 

 

 

 

 

1929 december 8-án Agócsy László 50 dalostárssal megalapítja a pécsi Ferences templom Szeráfi Kórusát, mely rövid idő leforgása alatt a hazai egyházi énekkarok élvonalába emelkedik. Beszédesen bizonyítják ezt a koncert- és rádiószereplések, neves komponistáknak az énekkar számára írt művei, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos és más prominens személyiségek biztatása, támogatása, rangos díjak hosszú sorozata.

A kórustagok betanítását olyan kiváló orgonisták segítették, mint Horváth Mihály, Laky György, Sass Dezső, Szentkereszti Elemér. Évente visszatérő programjuk volt a Cecília napon adott hangverseny a ferenceseknél, vagy a székesegyházban. Műsorukon egyházi énekek, gregorián dallamok, motetták, klasszikus és romantikus kórusművek szerepeltek. Nevezetes hangversenyeik közül meg kell említeni a Pécsi Ünnepi Játékokon való szerepléseiket, de az ország számos más rendezvényein is felléptek. A Ferences templom liturgikus szolgálatában álltak egészen 1949-ig, majd a kommunista diktatúra nyomására az 50-es évek elején a kórus megszűnt.

1999-ben Vass László atya kezdeményezésére Nagy Ernő karnagy felébresztette a kórus hagyományait, s azóta a Collegium Seraphicum és a Ferences templom támogatásával egyre eredményesebben működnek. Részt vesznek a templomi szolgálatban, a kollégium és a város egyházi és világi rendezvényein. Repertoárjuk egyre színesedik, gregoriánok, misék, motetták mellett világi műveket is énekelnek. A kórus létszáma 25 és 30 fő között változik, Nagy Ernő egykori diákjai mellett elsősorban egyetemisták, fiatal dolgozó felnőttek alkotják. Azóta Pécs városának világi és egyházi jellegű eseményein lépnek fel rendszeresen; több bel- és külföldi meghívásnak tettek eleget, és több CD-lemezt adtak ki.

A 2022/2023-as tanévre a kollégiumi jelentkezéseket
2022. június 30-ig adhatják le.

A nyári szünet alatt (július 1 – augusztus 31.) jelentkezők
a fennmaradó férőhelyekre postai vagy elektronikus úton (e-mail) pályázhatnak.
Az új jelentkezők pályázatukat postai úton is küldjék el a postafiók címünkre.

Collegium Seraphicum, 7601 Pécs-1, Pf.: 359.

Költségtérítéses (nem államilag támogatott) képzés esetén
a kollégiumi díj az aktuális állami normatíva mértékével emelkedik!

A kollégiumi díj havonta 27.000 Ft,
a költségtérítéses hallgatók részére pedig 39.000 Ft,
mely a fenntartási költségek változásával emelkedhet.

A felvételről/elutasításról szóló értesítést augusztus 15-e után, folyamatosan küldjük ki.

 

A kollégium házirendje.

A kollégium Adatkezelési tájékoztatója.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, igazolások:

Régi hallgatók

Letölthető formátum

 • A 2022/2023. tanévre – a tavalyihoz hasonlóan – egyszerűsített formában jelentkezhetnek azok, akik az előző (2021/2022.) tanévre a kollégiumba felvételt nyertek. Egy jelentkezési lapot kell beadni a kollégiumi jelentkezéshez, amely erről az oldalról és a kollégium Facebook csoportjából is letölthető. Továbbá mellékelni kell a jelentkező és a jelentkezővel egy háztartásban élők lakóhely és jövedelem viszonyainak igazolását, valamint a testvérek iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolását és a jelentkező utolsó lezárt félévének tanulmányi eredményét! A kitöltött jelentkezési lapot és a mellékleteket beszkennelve, pdf formátumban a seraphicum.collegium@gmail.com e-mail címre kell visszaküldeni!
 • Ha ismeretségi körükben
  vannak olyan személyek, akik a kollégiumba szeretnének jelentkezni, kérem adják meg nekik a weboldal címét! Ők az Új jelentkezők menüpont alatt találnak információt a jelentkezéssel kapcsolatos dokumentumokról és egy külön jelentkezési lapot is le-, és ki kell tölteniük! Kérem értesítsék szobatársaikat, barátaikat, hogy mindenki időben leadhassa a jelentkezését! Kérdés esetén hívjanak a +36-20-519-8782-es mobilszámon!
Új jelentkezők

Letölthető szerkeszthető formátum

 • Kitöltött jelentkezési lap
 • a jelentkező által, kézzel írott felvételi kérelem,
 • saját kezűleg írt, esszé jellegű önéletrajz,
 • 1 db színes igazolványkép
 • egyházi ajánlás,
 • a jelentkező és a jelentkezővel egy háztartásban élők (szülők, eltartók, eltartottak, testvérek, nagyszülők) lakóhely (lakóhely szerint illetékes önkormányzat, jegyző) és jövedelmi viszonyainak igazolása munkáltatótól, illetékes hivataltól (NAV, Munkaügyi Központ, Nyugdíjfolyósító Intézet, Önkormányzat stb.), egyéb bevételek igazolása (pl. családi pótlék, gyermektartás, árvaellátás stb.),
 • hat éves kor alatti testvérről születési anyakönyvi kivonat,
 • iskoláskorú testvérről iskolalátogatási igazolás,
 • a jelentkezővel azonos lakcímre bejelentett idős vagy fogyatékkal élő hozzá tartózó igazolása az esetleges jövedelmével együtt,
 • utolsó lezárt félév indexének másolata, leendő első évesektől a középiskolai bizonyítvány utolsó lezárt féléve és az érettségi bizonyítvány másolata,
 • leendő elsőévesektől az egyetemtől kapott felvételi értesítés másolata (amennyiben még nem rendelkezik vele, a kézhezvétele után utólagosan küldje el),
 • egyetemistáktól a Tanulmányi Osztálytól kért hallgatói jogviszony igazolása,
 • értesítési címmel ellátott, az ajánlott levél aktuális díjszabásának megfelelően felbélyegzett szabvány méretű (LC6, francia boríték) válaszboríték.

 

Kedves Barátaink!

A jelenlegi járványhelyzetben a kollégiumot bizonytalan időre be kellett zárnunk, bevételeink megszűntek, a kiesés jelentős. A kollégium épületének fenntartása és a munkahelyek megőrzése továbbra is jelentős anyagi terhet ró az intézményre, amelyet a fenntartó, Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány lehetőségeihez mérten igyekszik biztosítani. Számos intézményének működtetése a kialakult helyzetben erőn felüli anyagi teherrel jár, ezért a Collegium Seraphicum a Fenntartó segítségével egy támogatási felületet hozott létre azok számára, akik úgy érzik, szívesen járulnának hozzá intézményünk fenntartásához.

Kollégiumunkat támogatni a Ferences Alapítványon keresztül lehet, a
www.ferencesalapitvany.hu
oldalon a „Gyűjtés” fül alatt
a „Pécsi Ferences Collegium Seraphicum Támogatása” vagy az „Online Adományozás”-ra
kattintva majd ott a kollégiumot kiválasztva.

Közvetlen elérés:
https://www.ferencesalapitvany.hu/projekt/a-pecsi-ferences-collegium-seraphicum-tamogatasa/11

Támogatásukat köszönjük!
Collegium Seraphicum


Adójuk 1%-ával továbbra is támogathatják a Ferences Alapítvány működését
és a ferencesek által támogatott, működtetett programokat.

Adószáma: 18209778-1-41

Hálásan köszönünk minden adományt!
Ferences Alapítvány

Ízelítőül néhány kép kollégiumunkról és régebbi lelkigyakorlatunkról.
Az aktuális képeket a Facebook oldalunkon lehet megtekinteni.
A linkek új ablakban nyílnak meg.

Collegium Seraphicum

7621 Pécs, Ferencesek utcája 35.

Levélcím: 7601 Pécs, Pf. 359
Telefon: +36 20 287 7585

E-mail:

Collegium Seraphicum Facebook oldalunk

Vezetőség

Vass Péter rektor
+36 20 519 8782
Mondrák Vendel prefektus

Collegium Seraphicum nagyobb térképen való megjelenítése

2021. június

Elkészült a pécsi ferences kolostorban működő Collegium Seraphicum
tetőfelújítás V. üteme

Az egykori ferences kolostor épülete 1720-1760 között épült. A ma működő kollégium épületét, jószerével öt ütemben, negyven év alatt építették fel a ferences szerzetesek. A jelen ütemben, a pécsi Collegium Seraphicum teljes tetőfelújításának V. ütemében az épület keleti szárnyának keleti toldaléképületének tetőszerkezete újult meg.

A keleti szárny keleti irányú meghosszabbítására földszintjén az áthelyezett posztóműhellyel, emeletén a könyvtárral 1769-ben került sor. Az épületszárny faszerkezetét valószínűleg egy korábban elbontott épület faanyagából készítették, mivel több helyen is látszanak régebbi kivágások, csapolások nyomai.

A ferences szerzetesek pécsi működését megszüntető 1950-es állami intézkedést követő – hajdani ferences kolostor vegyes használata után - az 1970-es évektől turista szállóként történő üzemeltetés idején, a tetőt helyenként felújították, ami a héjalás cseréjét, javítását jelentette. Az 1990-es évek elején visszakerült a Ferences Rendhez az épület, és újra nyitott a Collegium Seraphicum. Ezalatt az időszak alatt, csak a tető kisebb javításaira került sor, de az épület állapota miatt ma már halaszthatatlanná vált a hibák gyökeres orvoslása és a tető teljes felújítása. A K-i szárny K-i oldalának meghosszabbításából megmaradt toldalék épület, melynek tetőszerkezete igen rossz állapotú volt, rendszeresen beázott, felújításra került.

Az épület tetőfelújításának több mint 70%-a már elkészült. A még fel nem újított majd száz méter hosszú keleti szárny déli végének felújítását a VI. ütemben tovább szeretnénk folytatni, ahogy a pályázati források lehetővé teszik. A felújítás V. üteme 7.000.013 forintba került, amelynek forrása a Magyar Kormány támogatásával, az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság EGYH-EOR-20-0076 számú nyertes pályázata keretében elnyert 7 millió forintból, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével és a fenntartó támogatásával valósult meg. Kivitelező a PÉCSI ÉPÍTŐ ÉS TATAROZÓ ZRT. volt. A korábbi felújítási ütemekben a kolostor belső udvarát – a kvadrumot – körbezáró épületszárnyak tetőfelújítása és az épület teljes villámvédelme elkészült. E munka eredményeként Pécs város látképében is meghatározó értékű épületegyüttes felújítása tovább őrzi a város történelmi múltjának kiemelt értékét.

VP

2019. június

Elkészült a pécsi ferences kolostorban működő Collegium Seraphicum
tetőfelújítás IV. üteme

Az egykori ferences kolostor épülete 1720-1760 között épült. A ma működő kollégium épületét, jószerével öt ütemben, negyven év alatt építették föl a ferences szerzetesek. A jelen ütemben, a pécsi Collegium Seraphicum teljes tetőfelújításának IV. ütemében az épület villámvédelme valósult meg.

A villamoshálózat 1911 utáni kiépítése, még viszonylag kevés villámcsapási eshetőséget indukált, még a második világháborút követő években is. A ferences szerzetesek pécsi működését megszüntető 1950-es állami intézkedést követő – hajdani ferences kolostor vegyes használata után - az 1970-es évektől turista szállóként történő üzemeltetés idején, először, csupán a templomtorony villámvédelmének kiépítésére került sor. Ez is csak egyetlen levezetővel.

A villámhárító rendszer kiépítéséig, a tetőfelújítás 70%-a már elkészült. A kollégiumban lakó diákok használatában lévő gyengeáramú rendszere, így a szerverhez kötött számítógépes hálózat, valamint a tetőtéri kazánt-működtető elektronikai hálózatának védelme, valamint a felújított – teljes egészében műemléki védelem alatt álló - vörösfenyő tetőszerkezet villámcsapás okoztat tetőtűz megelőzése, az utóbbi évek orkánszerű viharai miatt fokozottan előálló veszélyhelyzete, ma ezt a legsürgetőbb feladatként határozta meg.

A felújítás IV. üteme 11,7 millió forintba került, amelynek forrása a Magyar Kormány támogatásával, az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság EGYH-EOR-18-0694 számú nyertes pályázata keretében elnyert 10 millió forintból, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével és a fenntartó 1,7 millió forintos támogatásából valósult meg. A kollégium – az egykori ferences kolostor – és a templom egyetlen építészeti együttest alkot, és egyetlen villámvédelmi rendszer. A pécsi püspökség tulajdonában álló templom villámvédelmi rendszerét a püspökség finanszírozta és a kollégium valamint a templom villámvédelmi rendszere együttesen jött létre. A templomban a villamos energia igénybevételével működő orgona vezeték-hálózatának védelmét is meg kellett oldani a püspökséget terhelve.

Az épületegyütteshez 29 ponton (helyen) készült „A” típusú földelő. A levezetők szabvány szerinti elhelyezését kellett figyelembe venni. Ahol lehetett, ott az épület sarkokban, az esővíz levezető csatorna takarásába telepítve, kevésbé zavarja a műemlék-épület homlokzatát, látványát.

A 28/2011.(IX.6.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) szerint, 50 főt befogadó képesség felett, LPS III. fokozatú villámvédelmi rendszerrel kell létesíteni, ami a telepített rendszer teljesít.

A majd száz méter hosszú szárny déli végén még ezt követően kell majd, a tetőszerkezet felújítását, új cserépfedését elkészíteni az V. ütemben. A korábbi felújítási ütemekben a kolostor belső udvarát – a kvadrumot – körbezáró épületszárnyak tetőfelújítása elkészült. E munka eredményeként Pécs város látképében is meghatározó értékű épületegyüttes felújítása tovább őrzi a város történelmi múltjának kiemelt értékét.

HI

2018. július 27.

Elkészült a pécsi ferences kolostorban működő Collegium Seraphicum
tetőfelújítás III. üteme

Az egykori ferences kolostor – ma a Collegium Seraphicum – épülete 1720-1760 között eltelt 40 év alatt valósult meg. 1686. október elsején Pécs városát – 143 évi török rabságot követően – a keresztény seregek a törököktől visszafoglalták. 1700 nyarán a ferences szerzetesek visszatelepedtek török imahelyet keresztény templommá visszaalakítva. Majd neki láttak – kolduló rend módjára, az építés feltételeit összekoldulva – kolostoruk megépítéséhez. A történelem szinte ismétli önmagát, ahogy a barokk kori tetőszerkezet megújítására vállalkozott a ferences rend. A ma működő kollégium épületét, jószerével öt ütemben, negyven év alatt építetté föl a ferences szerzetesek. A jelen ütemben, a pécsi Collegium Seraphicum teljes tetőfelújításának III. ütemében, az É-D-i irányban húzódó, közel 100 méter hosszú, 1720-1760 között három ütemben létesült épületszárny, valamint a belső udvar déli oldalán, 1732-1739 között épült épületszárny csatlakozásának legösszetettebb tetőszakasz felújítása valósult meg. A felújítás III. üteme közel 25 millió forintba került, amelynek forrása az EMMI 10 millió forintos (EGYH-EOR-17-EPER-0263) és a fenntartó 15 millió forintos támogatása. 1900-ig teljesen fűtetlen kolostori cellákban ma működő kollégiumi szobák központi fűtését biztosító tetőtéri kazánok épp ebben a tetőrészben vannak, így a fölötte lévő tetőszakasz bonyolultabb feladatot jelentett, mint ott, ahol az üres padlástérben kötetlenebb munkaterületen folyhatott a felújítás. A közel háromszáz év elteltével, ma az épület használat új követelményeit kell biztosítani, így például számítógépes hálózat nélkülözhetetlen az egyetemi hallgatók életében, de a modern kor követelménye a villámvédelem kiépítése is megoldásra vár. Most, hogy a tetőfelújítás négyötöd része már elkészült, köteles gondossággal kell védeni a természeti csapások ellen is az épületet.

A majd száz méter hosszú szárny déli végén még ezt követően kell majd, a tetőszerkezet felújítását, új cserépfedését elkészíteni az V. ütemben. Az egyre szélsőségesebb viharok villámkárai arra figyelmeztetnek, hogy a soron következő ütemben ezt a védelmet kell megvalósítani. A korábbi felújítási ütemekben a kolostor belső udvarát – a kvadrumot – körbezáró épületszárnyak tetőfelújítása is elkészült, így a villámvédelem – a pécsi püspökség Szent Ferenc Plébánia templom tornyával és a templom tetőzetével egy épületkomplexumot alkotó (volt kolostor) kollégium épületegyüttes védelmi rendszerét – költségmegosztás szerinti – kell soron következő feladatként megvalósítani. E munka eredményeként Pécs város látképében is meghatározó értékű épületegyüttes felújítása tovább őrzi a város történelmi múltjának kiemelt értékét. Nem feledve azt, hogy a ferencesek itt már – közvetlenül a tatár-dúlás után - 1248-ban megtelepedtek és építették meg a Provincia Hungariae nyolc kusztódiája sorában ötödikként a pécsi kolostor, majd 1301-ben – ma alapfalaiban a templom előtt látható – ősi templomot. A hajdani fiatal ferences szerzetes kollégiumát – a Collegium Seraphicumot – nevében őrzi a mai egyetemi és főiskolai kollégium.

HI

 

EMMI logo

 

támogatásával valósul meg
a
PÉCS COLLEGIUM SERAPHICUM
Egyetemi és Főiskolai Kollégium

tetőszerkezetének felújítása.
2017.

Egyházi épített örökség támogatása, EGYH-EOR-17-EPER-0263.

 

Építtető:
COLLEGIUM SERAPHICUM
Egyetemi és Főiskolai Kollégium

 

Kivitelező:
Pécsi Építő és Tatarozó Zrt.
7621 Pécs, Tímár u. 23.


Felelős műszaki vezető:
Wéber Árpád
MV-Ép/AM-MÉK-02-01383

2015. november 27.

A Collegium Seraphicum Egyetemi és Főiskolai Kollégium
Épületenergetikai Fejlesztése

Kedvezményezett neve: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
Projekt címe: A Collegium Seraphicum Egyetemi és Főiskolai Kollégium épületenergetikai fejlesztése
Támogatás összege: 62 955 450 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt kódszáma: KEOP-5.7.0/15-2015-0208

A KEOP-2015-5.7.0 kódszámú, „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázati kiíráshoz igazodva lehetőség nyílt a Rendtartomány épületeinek felújítására.
A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány célul tűzte ki, hogy a fenntartásában lévő épületeit az energiahatékonyság optimalizálása érdekében a kor követelményeinek megfelelően felújítsa, ezzel is csökkentve az üzemeltetési költségeket. A Collegium Seraphicum fejlesztése az épületenergetikai korszerűsítésére irányul, elsősorban nyílászáró cserét és szigetelési munkálatokat takar. Az épület műemléki védettség alatt áll.

Széchenyi tervA tárgyi épületenergetikai fejlesztés keretében az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje valósul meg 259,5 m2-en, valamint a padlásfödém hőszigetelése 1780 m2-en.

A projekt célja, hogy a fenntartási költségek csökkenthetőek legyenek, valamint az üzemeltetés feltételei hatékonyabbá váljanak. A kivitelezés gyors, egyidejű végrehajtására elengedhetetlenül szükség van, mivel a projektben résztvevő épület oktatási tevékenységet lát el.

A beruházás tervezett befejezése: 2015. november 30.

 

2015. április 8.

Megújult a pécsi kolostor tetőszerkezetének egy része

Pécsi kolostor tetőszerkezet felújítása 01Pécs egyik nevezetes barokk épületegyüttese a Ferences templom és kolostor, amely – mint minden műemlék –, folyamatos felújításra szorul. Most az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága, a Pécsi Püspökség és a Ferences Rendtartomány anyagi segítségével a rendház tetőszerkezetének egy része született újjá. A kolostor jelenleg Collegium Seraphicum néven száz Pécsett tanuló egyetemista otthona.

Pécsi kolostor tetőszerkezet felújítása 04A közel 300 éves, vörösfenyőből épített ácsszerkezet egyes elemeit az idő vasfoga tönkre tette. Esővíz okozta beázások helyein korhadás, a faszerkezetet károsító gombák, rovarok az egyes szerkezeti elemek cseréjét követelte. Közel 50 köbméter új vörösfenyő beépítésére került sor. Sok helyen az ács-szekerce „bárdolása” segítette eltávolítani a beteg részeket. A hajdani ácsmesterek hozzáértésével készült remekmű műemléki védelem alatt áll. Abban az időben nem használtak sem szeget, sem fém kapcsokat, csupán kovácsoltvas pántokkal függesztették föl az oszlopokat, hogy tehermentesítsék a tíz méter hosszat is meghaladó, kétaraszos keresztmetszetű gerendákat. Keményfa csapokkal rögzítették a fa-kötéseket, csapolásokat.

Pécsi kolostor tetőszerkezet felújítása 03A régi, tönkrement öreg cserepeket új, hódfarkú cserépre cserélték. Az 1500 nm tető-felületen, közel 50 ezer cserepet építettek be. Az ötvözött, előpatinázott horganylemez ereszcsatorna és egyéb fémszerkezet tartós megoldást biztosít. Visszaállították a hajdani terménybeadót, megőrizték a barokk kori kéményeket, gondosan megóvták – ahol csak lehetett – a hajdani ácsmesterek alkotását, keze munkáját.
Pécsi kolostor tetőszerkezet felújítása 02 A tetőfelújítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága, a Pécsi Püspökség és a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány anyagi támogatásával, a Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. valamint a TAKESZ Ács, Állványozó Kft., a Stang Bádogos Kft., a Dachmeister és a VETU Kft. közreműködésével készült. Az építésztervező Kauser Tibor, a statikus- és faanyagvédelmi tervező Rabb Péter, a Kormányhivatal műemléki felügyelője Bogosné Goldfinger Zita. Műszaki ellenőr: Harsányi István, a ferences rendtartomány főépítésze. A teljes épületegyüttes tetőszerkezetének 40%-a készült el, anyagi fedezet hiányában a folytatás, a teljes tető felújításának befejezése, még várat magára.

 

Collegium Seraphicum 2022.