• Bemutatkozás
 • Történet
 • Lelki élet
 • Szeráfi Kórus
 • Dokumentumok
 • Galéria
 • Kapcsolat
 • Pályázat

Köszöntjük a Collegium Seraphicum honlapján!

Kollégiumunk 1990-ben az országban elsőként nyitotta meg kapuit az egyházi felsőoktatási kollégiumok közül. Jelenleg közel száz keresztény egyetemista fiatalnak ad otthont 35 szobában, melyek kettő-, három-, illetve négy személyesek. Intézményünk biztosítja a nyugodt tanulás, a hitbeli gyarapodás valamint a szabadidő kultúrált eltöltésének feltételeit. A kollégium épülete a város központjához közel, a történelmi belváros szélén helyezkedik el, ahonnan könnyen elérhetőek a PTE oktatási épületei. A lakók rendelkezésére áll a kápolna, mely a nap huszonnégy órájában nyitva van bárki előtt. Hetente szentmisén való részvételre is van lehetőség.

A lakók életét könyvtár, két tanuló, számítógépterem, társalgók, audiovizuális eszközökkel felszerelt tanterem, klub szoba ping-pong asztallal, belső zárt udvar és kerékpártároló segíti.

Állandó programjaink

A tanévet ünnepélyes tanévnyitó szentmisével (Veni Sancte) kezdjük. Év elején játékos ismerkedési estet szervezünk, hogy megismerjük egymást és az újonnan érkezőknek minél könnyebb legyen a beilleszkedés. Közösen ünnepeljük rendalapítónk Szent Ferenc ünnepét, valamint az egyházi év nagyobb ünnepeit. A tanévet ünnepélyes tanévzáró szentmisével (Te Deum) fejezzük be.

Félévente lelki napokat szervezünk. Hallgatóink többsége tagja a városban működő keresztény közösségek valamelyikének.

Felvételi

A Collegium Seraphicum azoknak az egyetemista és főiskolás fiataloknak biztosítja a kollégiumi elhelyezést, akik tanulmányaikat valamelyik pécsi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán államilag finanszírozott képzési formában végzik. A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, amit a következő tanévre újból kérelmezni kell.
Elsősorban az egyházi fenntartású középiskolákban végzett diákok, leendő egyetemisták jelentkezését várjuk, olyan hallgatókét, akik hitüket élni, vallásukat gyakorolni akarják és a kollégiumi közösségnek építő tagjai szeretnének lenni. A szükséges információk megtalálhatók a dokumentumok menüpont alatt.

Vezetőség

Vass Péter rektor
Mondrák Vendel prefektus

A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány a pécsi rendházban 1930-ban hozta létre a Collegium Seraphicumot azzal a céllal, hogy a leendő rendi növendékek középiskolai tanulmányaik alatt már élni tudják a ferences szerzetesi életet.

Kollégiumunk 1990-ben az országban elsőként nyitotta meg kapuit az egyházi felsőoktatási kollégiumok közül. Ez évtől kezdődően – Dr. Vass László ferences confrater kezdeményezésére – Mayer Mihály pécsi megyéspüspök újraindította a kollégium életét, hogy abban a Pécsett tanuló, katolikus fiatalok még jobban megélhessék hitvalló életüket. A kollégium tízéves fennálásáról az Új Ember is beszámolt.

A Ferences Rendtartomány 1998. január 1-jétől vette át az egyházmegyétől a kollégium fenntartását.

 

Szentmisék a Kápolnában (kedd és szerda 19.00)

Veni Sancte, Te Deum a Ferences templomban,

Havonta gyóntatás, lelki vezetés a ferences atyák segítségével,

Lelki napok az adventi és nagyböjti időszakban.

 

 

 

 

 

 

1929 december 8-án Agócsy László 50 dalostárssal megalapítja a pécsi Ferences templom Szeráfi Kórusát, mely rövid idő leforgása alatt a hazai egyházi énekkarok élvonalába emelkedik. Beszédesen bizonyítják ezt a koncert- és rádiószereplések, neves komponistáknak az énekkar számára írt művei, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos és más prominens személyiségek biztatása, támogatása, rangos díjak hosszú sorozata.

A kórustagok betanítását olyan kiváló orgonisták segítették, mint Horváth Mihály, Laky György, Sass Dezső, Szentkereszti Elemér. Évente visszatérő programjuk volt a Cecília napon adott hangverseny a ferenceseknél, vagy a székesegyházban. Műsorukon egyházi énekek, gregorián dallamok, motetták, klasszikus és romantikus kórusművek szerepeltek. Nevezetes hangversenyeik közül meg kell említeni a Pécsi Ünnepi Játékokon való szerepléseiket, de az ország számos más rendezvényein is felléptek. A Ferences templom liturgikus szolgálatában álltak egészen 1949-ig, majd a kommunista diktatúra nyomására az 50-es évek elején a kórus megszűnt.

1999-ben Vass László atya kezdeményezésére Nagy Ernő karnagy felébresztette a kórus hagyományait, s azóta a Collegium Seraphicum és a Ferences templom támogatásával egyre eredményesebben működnek. Részt vesznek a templomi szolgálatban, a kollégium és a város egyházi és világi rendezvényein. Repertoárjuk egyre színesedik, gregoriánok, misék, motetták mellett világi műveket is énekelnek. A kórus létszáma 25 és 30 fő között változik, Nagy Ernő egykori diákjai mellett elsősorban egyetemisták, fiatal dolgozó felnőttek alkotják. Azóta Pécs városának világi és egyházi jellegű eseményein lépnek fel rendszeresen; több bel- és külföldi meghívásnak tettek eleget, és több CD-lemezt adtak ki.

A 2018/2019-es tanévre a kollégiumi jelentkezéseket
2018. június 30-ig személyesen, vagy postai úton adhatják le.

A nyári szünet alatt (július 1 – augusztus 31.) jelentkezők
a fennmaradó férőhelyekre postai úton pályázhatnak.

Collegium Seraphicum, 7601 Pécs-1, Pf.: 359.

Költségtérítéses (nem államilag támogatott) képzés esetén
a kollégiumi díj az aktuális állami normatíva mértékével emelkedik!

A kollégiumi díj havonta 22.000 Ft,
a költségtérítéses hallgatók részére pedig 34.000 Ft,
mely a fenntartási költségek változásával emelkedhet.

A felvételről/elutasításról szóló értesítést 2018. augusztus 15-ig küldjük ki.

 

A kollégium házirendje.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, igazolások:

Régi hallgatók

Letölthető formátum

 • Felvételi kérelem
  A kérvényt kézzel írva (nem nyomtatva) kérem leadni! A jelentkezés tartalmazza a felvétel kérelmét a következő tanévre, a családi és szociális körülményekben, valamint a személyes adatokban történt esetleges változásokat, a félév várható tanulmányi átlagát, valamint az egyéb kéréseket (pl. szobatárs, szoba), javaslatokat.
 • Mellékletek
  A jelentkezővel egy háztartásban élők lakhely és jövedelmi viszonyainak igazolására az alábbi – három hónapnál nem régebbi – dokumentumokat, illetve azok másolatait kell csatolni!
  • Lakcím igazolás. A helyi önkormányzattól, okmányirodától, lakcím-nyilvántartótól kért eredeti lakcím igazolás, hogy a jelentkezővel együtt még kik vannak bejelentve ugyanarra a lakcímre (a jelentkező is legyen rajta). Személyi igazolvány, lakcímkártya, diák stb… másolatát nem fogadjuk el!
  • Szülőktől, eltartók jövedelemigazolása munkáltatótól, illetékes hivataltól (NAV, Munkaügyi Központ, Nyugdíjfolyósító Intézet, Önkormányzat stb.), egyéb bevételek igazolása (pl. családi pótlék, gyermektartás, árvaellátás stb.).
  • Iskoláskorú testvérről vagy eltartott családtagról igazolás:
   – hat éves kor alatt születési anyakönyvi kivonat másolata,
   – hat éves kor felett iskolalátogatási igazolás,
   – a jelentkezővel azonos lakcímre bejelentett idős vagy fogyatékkal élő hozzá tartózó igazolása az esetleges jövedelmével együtt.
 • Egyéb igazolások
  • Az utolsó lezárt félév indexmásolata, valamint a jelenlegi félév eddig beírt jegyeinek másolata (akkor is, ha még nincs lezárva!). Ha az indexet nem adják ki, akkor az ETR kinyomtatását is elfogadom, amennyiben a Tanulmányi Osztály által hitelesítve van!
  • Egy darab saját címre megcímzett normál méretű válaszboríték. (Bélyeg és ajánlott szelvény NEM KELL!)
Új jelentkezők

Letölthető formátum

 • Kitöltött jelentkezési lap
 • a jelentkező által, kézzel írott felvételi kérelem,
 • saját kezűleg írt, esszé jellegű önéletrajz,
 • 1 db színes igazolványkép
 • egyházi ajánlás,
 • a jelentkező és a jelentkezővel egy háztartásban élők (szülők, eltartók, eltartottak, testvérek, nagyszülők) lakóhely (lakóhely szerint illetékes önkormányzat, jegyző) és jövedelmi viszonyainak igazolása munkáltatótól, illetékes hivataltól (NAV, Munkaügyi Központ, Nyugdíjfolyósító Intézet, Önkormányzat stb.), egyéb bevételek igazolása (pl. családi pótlék, gyermektartás, árvaellátás stb.),
 • hat éves kor alatti testvérről születési anyakönyvi kivonat,
 • iskoláskorú testvérről iskolalátogatási igazolás,
 • a jelentkezővel azonos lakcímre bejelentett idős vagy fogyatékkal élő hozzá tartózó igazolása az esetleges jövedelmével együtt,
 • utolsó lezárt félév indexének másolata, leendő első évesektől a középiskolai bizonyítvány utolsó lezárt féléve és az érettségi bizonyítvány másolata,
 • leendő elsőévesektől az egyetemtől kapott felvételi értesítés másolata (amennyiben még nem rendelkezik vele, a kézhezvétele után utólagosan küldje el),
 • egyetemistáktól a Tanulmányi Osztálytól kért hallgatói jogviszony igazolása,
 • értesítési címmel ellátott, az ajánlott levél aktuális díjszabásának megfelelően felbélyegzett szabvány méretű (LC6, francia boríték) válaszboríték.

 

Kedves Szülők! Kedves Kollégisták!

A Seraphicum az Egyetemistákért Alapítvány megszüntetés alatt van! Kérem, hogy támogatásukat már ne ide küldjék!

Ha adójuk 1%-ával, vagy egyszeri felajánlásukkal továbbra is szeretnék támogatni a kollégiumot, azt a Ferences Alapítvány-on keresztül tehetik meg!

Fontos!
Az 1%-ról rendelkező nyilatkozaton jelöljék X-szel, hogy hozzájárulnak
ahhoz, hogy nevüket és címüket a kedvezményezett szervezettel közöljék,
mert csak így tudjuk, hogy mely felajánlások illetik a kollégiumot!

1%
Ferences Alapítvány

Adószáma: 18209778-1-41

Egyszeri felajánlás esetén a banki utalásnál vagy csekkes befizetésnél kérjük tüntesse fel a megjegyzés rovatba: Collegium Seraphicum

Ferences Alapítvány

Számlaszáma: 11600006-00000000-49195664

Támogatásukat köszönjük!

Ízelítőül néhány kép kollégiumunkról és régebbi lelkigyakorlatunkról.
Az aktuális képeket a Facebook oldalunkon lehet megtekinteni.
A linkek új ablakban nyílnak meg.

Collegium Seraphicum

7621 Pécs, Ferencesek utcája 35.

Levélcím: 7601 Pécs, Pf. 359
Telefon: +3620 287 7585

E-mail:

Collegium Seraphicum Facebook oldalunk

Vezetőség

Vass Péter rektor
+3620 519 8782
Mondrák Vendel prefektus

Collegium Seraphicum nagyobb térképen való megjelenítése

2018. július 27.

Elkészült a pécsi ferences kolostorban működő Collegium Seraphicum
tetőfelújítás III. üteme

Az egykori ferences kolostor – ma a Collegium Seraphicum – épülete 1720-1760 között eltelt 40 év alatt valósult meg. 1686. október elsején Pécs városát – 143 évi török rabságot követően – a keresztény seregek a törököktől visszafoglalták. 1700 nyarán a ferences szerzetesek visszatelepedtek török imahelyet keresztény templommá visszaalakítva. Majd neki láttak – kolduló rend módjára, az építés feltételeit összekoldulva – kolostoruk megépítéséhez. A történelem szinte ismétli önmagát, ahogy a barokk kori tetőszerkezet megújítására vállalkozott a ferences rend. A ma működő kollégium épületét, jószerével öt ütemben, negyven év alatt építetté föl a ferences szerzetesek. A jelen ütemben, a pécsi Collegium Seraphicum teljes tetőfelújításának III. ütemében, az É-D-i irányban húzódó, közel 100 méter hosszú, 1720-1760 között három ütemben létesült épületszárny, valamint a belső udvar déli oldalán, 1732-1739 között épült épületszárny csatlakozásának legösszetettebb tetőszakasz felújítása valósult meg. A felújítás III. üteme közel 25 millió forintba került, amelynek forrása az EMMI 10 millió forintos (EGYH-EOR-17-EPER-0263) és a fenntartó 15 millió forintos támogatása. 1900-ig teljesen fűtetlen kolostori cellákban ma működő kollégiumi szobák központi fűtését biztosító tetőtéri kazánok épp ebben a tetőrészben vannak, így a fölötte lévő tetőszakasz bonyolultabb feladatot jelentett, mint ott, ahol az üres padlástérben kötetlenebb munkaterületen folyhatott a felújítás. A közel háromszáz év elteltével, ma az épület használat új követelményeit kell biztosítani, így például számítógépes hálózat nélkülözhetetlen az egyetemi hallgatók életében, de a modern kor követelménye a villámvédelem kiépítése is megoldásra vár. Most, hogy a tetőfelújítás négyötöd része már elkészült, köteles gondossággal kell védeni a természeti csapások ellen is az épületet.

A majd száz méter hosszú szárny déli végén még ezt követően kell majd, a tetőszerkezet felújítását, új cserépfedését elkészíteni az V. ütemben. Az egyre szélsőségesebb viharok villámkárai arra figyelmeztetnek, hogy a soron következő ütemben ezt a védelmet kell megvalósítani. A korábbi felújítási ütemekben a kolostor belső udvarát – a kvadrumot – körbezáró épületszárnyak tetőfelújítása is elkészült, így a villámvédelem – a pécsi püspökség Szent Ferenc Plébánia templom tornyával és a templom tetőzetével egy épületkomplexumot alkotó (volt kolostor) kollégium épületegyüttes védelmi rendszerét – költségmegosztás szerinti – kell soron következő feladatként megvalósítani. E munka eredményeként Pécs város látképében is meghatározó értékű épületegyüttes felújítása tovább őrzi a város történelmi múltjának kiemelt értékét. Nem feledve azt, hogy a ferencesek itt már – közvetlenül a tatár-dúlás után - 1248-ban megtelepedtek és építették meg a Provincia Hungariae nyolc kusztódiája sorában ötödikként a pécsi kolostor, majd 1301-ben – ma alapfalaiban a templom előtt látható – ősi templomot. A hajdani fiatal ferences szerzetes kollégiumát – a Collegium Seraphicumot – nevében őrzi a mai egyetemi és főiskolai kollégium.

HI

 

EMMI logo

 

támogatásával valósul meg
a
PÉCS COLLEGIUM SERAPHICUM
Egyetemi és Főiskolai Kollégium

tetőszerkezetének felújítása.
2017.

Egyházi épített örökség támogatása, EGYH-EOR-17-EPER-0263.

 

Építtető:
COLLEGIUM SERAPHICUM
Egyetemi és Főiskolai Kollégium

 

Kivitelező:
Pécsi Építı és Tatarozó Zrt.
7621 Pécs, Tímár u. 23.


Felelős műszaki vezető:
Wéber Árpád
MV-Ép/AM-MÉK-02-01383

2015. november 27.

A Collegium Seraphicum Egyetemi és Főiskolai Kollégium
Épületenergetikai Fejlesztése

Kedvezményezett neve: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány
Projekt címe: A Collegium Seraphicum Egyetemi és Főiskolai Kollégium épületenergetikai fejlesztése
Támogatás összege: 62 955 450 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt kódszáma: KEOP-5.7.0/15-2015-0208

A KEOP-2015-5.7.0 kódszámú, „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázati kiíráshoz igazodva lehetőség nyílt a Rendtartomány épületeinek felújítására.
A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány célul tűzte ki, hogy a fenntartásában lévő épületeit az energiahatékonyság optimalizálása érdekében a kor követelményeinek megfelelően felújítsa, ezzel is csökkentve az üzemeltetési költségeket. A Collegium Seraphicum fejlesztése az épületenergetikai korszerűsítésére irányul, elsősorban nyílászáró cserét és szigetelési munkálatokat takar. Az épület műemléki védettség alatt áll.

Széchenyi tervA tárgyi épületenergetikai fejlesztés keretében az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje valósul meg 259,5 m2-en, valamint a padlásfödém hőszigetelése 1780 m2-en.

A projekt célja, hogy a fenntartási költségek csökkenthetőek legyenek, valamint az üzemeltetés feltételei hatékonyabbá váljanak. A kivitelezés gyors, egyidejű végrehajtására elengedhetetlenül szükség van, mivel a projektben résztvevő épület oktatási tevékenységet lát el.

A beruházás tervezett befejezése: 2015. november 30.

 

2015. április 8.

Megújult a pécsi kolostor tetőszerkezetének egy része

Pécsi kolostor tetőszerkezet felújítása 01Pécs egyik nevezetes barokk épületegyüttese a Ferences templom és kolostor, amely – mint minden műemlék –, folyamatos felújításra szorul. Most az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága, a Pécsi Püspökség és a Ferences Rendtartomány anyagi segítségével a rendház tetőszerkezetének egy része született újjá. A kolostor jelenleg Collegium Seraphicum néven száz Pécsett tanuló egyetemista otthona.

Pécsi kolostor tetőszerkezet felújítása 04A közel 300 éves, vörösfenyőből épített ácsszerkezet egyes elemeit az idő vasfoga tönkre tette. Esővíz okozta beázások helyein korhadás, a faszerkezetet károsító gombák, rovarok az egyes szerkezeti elemek cseréjét követelte. Közel 50 köbméter új vörösfenyő beépítésére került sor. Sok helyen az ács-szekerce „bárdolása” segítette eltávolítani a beteg részeket. A hajdani ácsmesterek hozzáértésével készült remekmű műemléki védelem alatt áll. Abban az időben nem használtak sem szeget, sem fém kapcsokat, csupán kovácsoltvas pántokkal függesztették föl az oszlopokat, hogy tehermentesítsék a tíz méter hosszat is meghaladó, kétaraszos keresztmetszetű gerendákat. Keményfa csapokkal rögzítették a fa-kötéseket, csapolásokat.

Pécsi kolostor tetőszerkezet felújítása 03A régi, tönkrement öreg cserepeket új, hódfarkú cserépre cserélték. Az 1500 nm tető-felületen, közel 50 ezer cserepet építettek be. Az ötvözött, előpatinázott horganylemez ereszcsatorna és egyéb fémszerkezet tartós megoldást biztosít. Visszaállították a hajdani terménybeadót, megőrizték a barokk kori kéményeket, gondosan megóvták – ahol csak lehetett – a hajdani ácsmesterek alkotását, keze munkáját.

Pécsi kolostor tetőszerkezet felújítása 02A tetőfelújítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága, a Pécsi Püspökség és a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány anyagi támogatásával, a Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. valamint a TAKESZ Ács, Állványozó Kft., a Stang Bádogos Kft., a Dachmeister és a VETU Kft. közreműködésével készült. Az építésztervező Kauser Tibor, a statikus- és faanyagvédelmi tervező Rabb Péter, a Kormányhivatal műemléki felügyelője Bogosné Goldfinger Zita. Műszaki ellenőr: Harsányi István, a ferences rendtartomány főépítésze. A teljes épületegyüttes tetőszerkezetének 40%-a készült el, anyagi fedezet hiányában a folytatás, a teljes tető felújításának befejezése, még várat magára.

 

Collegium Seraphicum 2017